Naša zgodba

Č

lani družine Koglot že štiri generacije s spoštovanjem in delavnostjo ohranjamo svojo stoletno domačijo in vinorodne površine v okolici Vrtojbe in drugod po Vipavski dolini. Vino je bilo vedno prisotno, v drugi polovici prejšnjega stoletja pa je vinogradništvo postalo naša prevladujoča dejavnost.