Dediščina szi naše kašče – nova etnološka zbirka (LAS)

Projektni partnerji

Vodilni partner: Občina Šempeter – Vrtojba
Partnerji: Partner 1: Zorin Koglot
Partner 2: TOJVA A.D. 1200 – Kulturno društvo Vrtejba
Partner 3: Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica
Partner 4: Društvo žena Vrtojba

Opis projekta

V okviru operacije želimo ohraniti in predstaviti etnološko dediščino. Sredozemsko podnebje in ugodna obmejna lega je namreč od nekdaj dajala kruh številnim kmetom na območju Vrtojbe, ki so nekoč oskrbovali mestno gospodo v Gorici s pridelki iz domačega vrta. Danes je ostala le še peščica kmetov, ki vztraja pri delu na domači zemlji. Eden od teh je tudi g. Zorin Koglot, ki je na svoji avtentični kmetiji ohranil edinstveni stari kotel za žganjekuho, ki še danes služi svojemu namenu. V prostorih, kjer se nahaja kotel, bo urejena manjša etnološka zbirka, z orodji ter predmeti iz vsakdanjega življenja nekoč. Namen operacije je spodbuditi domačine k zbiranju in ohranjanju teh predmetov, ki jih še vedno lahko najdemo na marsikaterem podstrešju.

Zbirka, skozi katero bomo lahko pogledali v preteklost in občutili, kako težko, a tudi lepo je bilo življenje na kmetijah še ne tako dolgo nazaj, pa bo tudi priložnost za zgodbo v kulturnem turizmu, ki jo naše območje ponudi obiskovalcem. Izvedba operacije bo imela neposredni učinek na potrebe, ki jih izpostavlja Strategija lokalnega razvoja, tj. potrebe po pripravi vsebin za obiskovalce in turiste kot npr. razvoj novih produktov, oblikovanje inovativnih programov in vsebin, zgodbarjenje v turizmu ter potrebe po zagotavljanju pogojev za razvoj novih idej in poslovnih priložnosti.

Aktivnosti operacije spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje ter kakovostno preživljanje prostega časa. Etnološka zbirka bo kot produkt kulturne dediščine obogatila turistično ponudbo kraja, občine in širšega območja LAS v objemu sonca. V okviru projekta bo nastala zgibanka o vzpostavljeni zbirki ter film, ki bo predvajan v razstavnih prostorih in bo obiskovalcem v sliki in besedi pričaral žganjekuho in kmečko življenje nekoč. Pomembno vlogo pri aktivnostih operacije, ki bodo povezovale na svojevrsten način celotno območje, ima partner Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, ki predstavlja ekonomski sektor ter deluje na celotnem območju. S krajšim vodičem po novi in že obstoječih etnoloških zbirkah (Hiša opajske tradicije, Čevljarski muzej, stara Solkanska mizarska delavnica, mali muzej kovaštva, mlin na Vipavi ter Zbirka Darinke Sirk …) bo Zbornica predstavila celotno območje LAS-a v objemu sonca ter tako vplivala na privlačnost celotnega območja. Operacijo bomo zaključili na že tradicionalni prireditvi Boreljada 2021, ki jo pripravlja Krajevni odbor Vrtojba v sodelovanju s številnimi društvi občine Šempeter – Vrtojba, osnovno šolo, vrtcem, Varstveno delovnim centrom Nova Gorica in drugimi. Pomembna ciljna skupina operacije je širša javnost (vse starostne skupine), pa tudi obiskovalci območja, ki jih zanima kultura in zgodovina, otroci, družine.

Cilji operacije:

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Program:
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vrednost projekta: 63.185,41 EUR
Sredstva EKSRP:
45.337,62 EUR
Lastna sredstva: 17.847,79 EUR

Obdobje trajanja projekta: 19 mesecev
Zaključek projekta: 28. 2. 2022

Spletni povezavi:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Program za razvoj podeželja