Etnološka zbirka in žganjekuha Koglot

Vas Vrtojba je prvič omenjena v začetku 13. stoletja kot Toyfa ali Toyva v seznamu posesti Goriških grofov. Poselitev teh krajev sega že v antične čase, tod je namreč tekla »rimska pot« od Ogleja do rimske Emone, današnje Ljubljane.

Kovinski umivalnik z lavorjem